De tarieven die wij hanteren zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

U kunt hier de officiële lijst bekijken.
Welke behandelingen en daarbij behorende tarieven voor u relevant zijn kunt u nalezen in de kostenbegroting die u van ons krijgt voor aanvang van de behandeling.

Een behandeling kost gemiddeld tussen de € 2000,- en € 2500,-.

Na het maken van de benodigde documentatie, zoals gebitsmodellen en röntgenfoto’s wordt het behandelplan met u besproken. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een kostenbegroting waarin u kunt nalezen wat de te verwachten kosten zijn.
 De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling duurt twee jaar, maar deze factoren kunnen ervoor zorgen dat de behandeling korter of langer duurt dan verwacht, en daarmee worden ook de kosten beïnvloed.

Voor vergoeding van een orthodontische behandeling is een aanvullende verzekering nodig.

Alle verzekeraars hebben wel een aanvullende verzekering voor orthodontie, echter er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verzekeraars. Soms is er een maximum bedrag voor de behandeling, soms wordt er alleen een bepaald percentage vergoed, soms wordt alles vergoed. Vaak is er een leeftijdsgrens, meestal van 18 jaar, soms van 22 jaar. Daarboven is de vergoeding vaak een stuk beperkter.
 Bij sommige verzekeraars moet er eerst toestemming voor de behandeling worden gevraagd.
Het is dus verstandig om altijd goed de vergoedingen en voorwaarden van de diverse verzekeraars te vergelijken en indien nodig uw verzekering aan te passen of over te stappen naar een andere verzekeraar. Op deze website is een goede eerste vergelijking te maken.

Alleen zeer ernstige gebitsafwijkingen worden vergoed uit de basisverzekering na het aanvragen van een machtiging. Indien bijvoorbeeld een kaakoperatie nodig is, is er sprake van een gecombineerde behandeling met de kaakchirurg en dan kunnen wij voor u een machtiging aanvragen. 
Indien de behandeling wordt goedgekeurd, worden alle kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken.

Onze facturen ontvangt u van Netpoint Factoring B.V.

Onze financiële administratie hebben wij uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. Zij dienen de declaraties voor de behandeling in bij uw zorgverzekeraar.
Wanneer de nota volledig door de verzekeraar wordt vergoed, ontvangt u geen nota of bericht hierover van ons. Wel kunt u bij uw verzekeraar altijd nazien wat zij voor u hebben betaald.
Wanneer niet 100% wordt vergoed, ontvangt u van Netpoint Factoring een factuur voor de betaling van het resterende gedeelte van de nota. In principe verloopt deze correspondentie tussen u en Netpoint Factoring via het e-mailadres dat in onze administratie is vermeld. Het is dus van groot belang dat wij het juiste e-mailadres van u hebben.

U kunt contact opnemen met Netpoint Factoring B.V. via telefoonnummer 0900 6876468.
U kunt bovendien 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de website www.uwdeclaraties.nl facturen inzien, downloaden of via iDeal direct betalen. Hiervoor vraagt u eenmalig een inlogcode aan, zodat u dit op een veilige manier kunt doen.

Aftrekposten

Orthodontiekosten die gemaakt zijn binnen uw gezin, zijn mogelijk op te voeren als aftrekpost bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het gaat dan om het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. In 2015 waren orthodontiekosten voorlopig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie over aftrekposten op de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Ortho Soestdijk is ook actief op Facebook! Like onze pagina voor allerlei updates omtrent onze praktijk. Klik hier