Privacy- en klachtenregeling

Privacy
Patiënten informatie wordt niet aan derden verstrekt zonder overleg met de orthodontist en alleen met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft vertrouwelijk, behalve als die van belang is voor een tandarts, specialist of huisarts. Bij overdracht van uw patiëntendossier vragen wij u voor akkoord te tekenen, alvorens wij uw gegevens over zullen dragen.

Klachten
Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien u een blijvend meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat deze aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dit samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) telefoonnummer 0900 20 25 012.
Wij maken gebruiken van de klachtenservice van de KNMT.

Ortho Soestdijk is ook actief op Facebook! Like onze pagina voor allerlei updates omtrent onze praktijk. Klik hier