Disclaimer

Vrijwaring
Aan de internetsite van Orthodontie Soestdijk is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Orthodontie Soestdijk, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Orthodontie Soestdijk aangeboden informatie etcetera dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontie Soestdijk pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright
Alle informatie in de internetsite van Orthodontie Soestdijk op www.orthosoestdijk.nl is eigendom van Orthodontie Soestdijk, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de Orthodontie Soestdijk internetsite door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Orthodontie Soestdijk nodig.

Ortho Soestdijk is ook actief op Facebook! Like onze pagina voor allerlei updates omtrent onze praktijk. Klik hier