Wat we doen

Inschrijven, bespreken, behandelen

Eerste consult
Een orthodontische behandeling begint met een eerste consult bij de orthodontist.
Indien het consult voor een minderjarige is, willen we graag dat hier een ouder of verzorger bij aanwezig is. Tijdens deze eerste kennismaking bekijkt de orthodontist het gebit, en beoordeelt de stand van de kaken en tanden. Vervolgens bespreekt hij de mogelijkheden, wensen en verwachtingen met u.
Om dit eerste consult in te plannen hebben wij eerst alle gegevens nodig. U kunt hier direct alle gegevens van uzelf of uw kind doorgeven, u krijgt dan nog dezelfde of de volgende werkdag een uitnodiging voor deze eerste afspraak.
Afspraken voor een eerste consult worden bij ons in de regel gepland tussen 9 en 10 uur ’s morgens. Als de geplande datum u niet schikt kunt u uiteraard de afspraak verzetten.
Indien u niet zich niet via de website wilt aanmelden, kunt u zich ook telefonisch aanmelden, telefoonnummer 035 6025728.
U ontvangt altijd via de mail een brief van ons ter bevestiging van de gemaakte afspraak. In de brief kunt u in het kort nalezen wat de bedoeling is van het consult en wat u mee moet brengen bij deze afspraak. Hierbij zit ook een vragenformulier dat wij u vragen in te vullen en mee te brengen bij de eerste afspraak. Als zorgverlener zijn wij verplicht om van al onze patiënten een legitimatiebewijs te registreren, ook als uw kind minderjarig is.  We verzoeken u daarom ervoor te zorgen dit mee te nemen.

Soms is het niet zinvol direct te starten, bijvoorbeeld omdat de wisseling nog niet voltooid is, er wordt dan afgesproken op welke termijn we opnieuw een consult inplannen. Als de behandeling wel meteen gestart kan worden, ontvangt u een indicatieve kostenbegroting voor de voorgestelde behandeling. Als u hiermee akkoord bent kunnen we afspraken gaan maken voor het uitgebreide onderzoek.

Uitgebreid onderzoek
Het doel van deze afspraak is om alle informatie te verzamelen over het gebit. We maken gewone foto’s van het gezicht en van het gebit. Er worden 2 röntgenfoto’s gemaakt, een van de zijkant van het gezicht en een overzichtsfoto van de kaak. Verder wordt er met behulp van een scan van de mond een digitaal gebitsmodel gemaakt.
Planbespreking
De orthodontist bestudeert de resultaten van het uitgebreide onderzoek en stelt het officiële behandelplan op. Bij een volgende afspraak worden de details hierover toegelicht, en worden de risico’s, eventuele beperkingen of alternatieve behandelingen besproken.
Als het om de behandeling van een minderjarige gaat is het nodig dat hier ook een ouder bij aanwezig is. Uiteraard is er tijdens deze afspraak ook ruimte voor het stellen van uw vragen.
Als alles voor u duidelijk is en u akkoord bent met het definitieve behandelplan, worden de afspraken voor het plaatsen van de beugel gemaakt.
Soms is het bij het eerste consult al helemaal duidelijk wat de beste beugel is voor u of voor uw kind. In dat geval is het soms mogelijk om de afspraak voor het bespreken van het behandelplan te combineren met het plaatsen van de beugel. Uiteraard alleen als u daarmee instemt!
Plaatsen van de beugel
Voor een uitneembare beugel is er een beetregistratie nodig. Deze wordt meestal gemaakt tijdens het uitgebreide onderzoek, dit gebeurt door het bijten in een plaatje was. De beugel wordt vervolgens gemaakt in ons tandtechnisch laboratorium en zal minimaal twee weken later geplaatst kunnen worden. We willen dan graag dat er een ouder mee komt voor de uitleg.
Bij een vaste beugel wordt er een lange afspraak gepland om de slotjes (brackets) te plaatsen. De slotjes worden geplaatst door de orthodontist, de voorbereiding en de afwerking worden door de assistente gedaan.
Als de beugel is geplaatst wordt er een uitgebreide uitleg over de omgang met de beugel en poetsinstructie gegeven. Bij kinderen roepen we daarvoor dan de aanwezige ouder erbij.
Controles
Gemiddeld elke zes weken wordt er een controle gedaan. Om de rust op de behandelzaal te bewaren vragen wij ouders of andere begeleiders om bij deze afspraken te wachten in onze wachtkamer. Mocht u vragen hebben dan bent u uiteraard altijd welkom om een keer met uw kind mee naar binnen te lopen.
Indien er bijzonderheden zijn omtrent de behandeling zorgen wij ervoor dat wij u daarvan op de hoogte stellen.
Als er van ons uit behoefte is dat u bij de volgende controle aanwezig bent, dan vragen wij uw kind dit aan u door te geven.
Bij een uitneembare beugel wordt er gekeken of de beugel nog goed past en of de beugel goed wordt gedragen. Indien nodig wordt de beugel aangepast, dit wordt meestal in het laboratorium gedaan, de beugel is dan na een paar dagen weer bij ons in de praktijk.
Bij een vaste beugel varieert het wat er wordt gedaan, er wordt bijvoorbeeld een nieuwe draad geplaatst of er wordt een bracket opnieuw geplakt. Zo wordt er stap voor stap toe gewerkt naar het gewenste resultaat.
Wat er gedaan moet worden wordt altijd bepaald door de orthodontist, en meestal uitgevoerd door de assistente onder toezicht van de orthodontist.
Tijdens de behandeling
Het is belangrijk om de afspraken na te komen, de gegeven instructies goed op te volgen en te zorgen voor een goede mondhygiëne. Dit bevordert een vlot en goed verloop van de behandeling.
Als er sprake is van pijn of er lijkt iets kapot te zijn aan de beugel kan je  hier lezen wat te doen.
Gaat de beugel kapot vlak voor een afspraak, dan vinden we het fijn als dat even door wordt gegeven, ook al is de afspraak nog dezelfde dag. We kunnen er dan rekening mee houden in onze planning.
Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen als u nog meer wilt weten. Uiteraard helpen we u ook altijd graag via telefoon, mail of Whatsapp.
Na de behandeling
Als het gewenste resultaat is bereikt, kunnen de slotjes worden verwijderd. Aan de achterkant van de boven- en ondertanden wordt er een draadje, de spalk, geplaatst. Deze spalken zorgen ervoor dat het mooie resultaat ook behouden blijft!
Ter ondersteuning van de spalk wordt er ook een nachtbeugel gemaakt. Dit is een dun doorzichtig hoesje dat over het bovengebit geplaatst wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat de nachtbeugel een wezenlijke bijdrage levert aan het beter stabiliseren van het behaalde resultaat.
Het eerste jaar nadat de beugel is verwijderd moet deze beugel elke nacht gedragen worden, daarna kan dit afgebouwd worden naar 2 tot 3 keer per week.
De spalken blijven in principe het hele leven zitten. Als er een spalk los gaat, adviseren we om altijd zo snel mogelijk contact op te nemen om de spalk weer vast te laten zetten. Als de spalk los blijft zitten kunnen de tanden weer scheef gaan staan, en dat kan meestal alleen weer worden gecorrigeerd met het opnieuw plaatsen van een beugel.
Reparaties aan een spalk worden berekend volgens de NZA-tarieven.

 

Onze behandelingen

Uitneembare beugels

We werken met verschillende uitneembare beugels, vaak wordt zo’n behandeling gevolgd door een behandeling met slotjes, maar niet altijd.
De meest voorkomende beugel is de activator, ook wel de blokbeugel genoemd.
Met welke beugels wij werken en een uitleg per beugel  vind je hier.

Vaste apparatuur

De meeste van onze patiënten worden behandeld met vaste apparatuur, en daarmee bedoelen wij dan een slotjesbeugel. Soms wordt een behandeling met een slotjesbeugel vooraf gegaan door, of gecombineerd met een uitneembare beugel.
Meer informatie over de slotjesbeugel vind je hier.

Invisalign

Invisalign (ook wel de onzichtbare beugel genoemd) is een nieuwe techniek om het gebit bij volwassenen te reguleren. Met behulp van vrijwel onzichtbare aligners (hoesjes die over de tanden en kiezen klikken) wordt de gebitsafwijking gecorrigeerd

Wij bieden u de mogelijkheid uw tanden te reguleren met deze nieuwe techniek. Daarmee worden de tanden in de juiste stand geplaatst, terwijl niemand zal zien dat u een beugel draagt.
Meer informatie over deze beugel kunt u hier vinden.

Kaakoperatie

Soms is een kaakoperatie nodig om tot een goed eindresultaat te komen. Bij deze behandeling, de osteotomie, is een goede samenwerking met de kaakchirurg belangrijk. Voorafgaand aan de operatie worden de tanden en kiezen door ons op de goede plaats in de kaak gezet met de beugel.
De kaakchirurg verplaatst vervolgens operatief de kaakdelen zodanig, dat de tanden en kiezen weer goed op elkaar aansluiten. Een osteotomie wordt bijna altijd “van binnenuit” gedaan, dus vanuit de mondholte. Je krijgt van een osteotomie dus geen lelijke littekens in je gezicht.

Na de operatie moet de beugel ook nog gedragen worden, om de onder- en boven tanden en kiezen zo recht mogelijk te zetten en het onder- en bovengebit zo goed mogelijk op elkaar te laten sluiten.

Vrijleggen

Wanneer een tand of kies klem in de kaak ligt en niet verder in de mond doorbreekt, verwijzen we naar de kaakchirurg voor het vrijleggen hiervan.  De kaakchirurg maakt dan tijdens een poliklinische behandeling onder plaatselijke verdoving een opening in het tandvlees naar de tand of kies die niet verder komt. Soms wordt daarna afgewacht of de tand of kies verder op eigen gelegenheid doorbreekt. Een andere manier is om tijdens het vrijleggen een bracket (slotje) met een metalen draadje eraan op de tand of kies te plakken. Dit draadje maakt de orthodontist vervolgens aan de beugel vast. Via de beugel wordt de tand daarna langzaam uit de kaak bewogen.


Met welke beugels behandelen wij?

Uitneembare beugels

Activator

Wat doet deze beugel?
De activator of blokbeugel is een uitneembare beugel die je kaken passend op elkaar zet, zodat je beter kunt kauwen, praten en je mond kunt sluiten. De activator wordt vaak gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor je een ‘overbeet’ hebt. Na de behandeling sluiten je boven- en onderkaak goed op elkaar aan.
De activator bestaat uit een soort ‘blok’ met een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak. Deze beugel zit eigenlijk los in je mond. Door je kaken op elkaar te zetten houd je de beugel op zijn plaats. De beugel zorgt ervoor dat de kaken hierbij zo op elkaar komen dat de kaken langzaam naar de goede stand toe groeien.
Wanneer draag ik deze beugel?
Je draagt deze beugel de eerste periode 24 uur per dag. Je kan de beugel niet dragen met eten, drinken en tanden poetsen of tijdens contactsporten. Om een optimaal en snel resultaat te bereiken is het van belang deze beugel zoveel mogelijk aaneengesloten uren in de mond te hebben.
Probeer daarom de momenten dat je de beugel uit moet doen zoveel mogelijk te beperken. Combineer de momenten om te eten, drinken en tanden te poetsen, en doe de beugel pas direct voor het sporten uit en direct daarna weer in. De orthodontist vertelt je wanneer je de beugel minder mag gaan dragen, en hoeveel uur per dag je de beugel dan moet gaan dragen.
Hoe vaak moet ik op controle komen?
Gemiddeld kom je 1 keer in de 6 weken op controle. Tijdens de stabilisatiefase wordt dit afgebouwd naar 1 keer in de 3 tot 6 maanden.
Hoe houd ik deze beugel schoon?
Wij adviseren voor het schoonhouden van de beugel Ultradent prothesereiniger van het Kruidvat. Neem de beugel uit je mond en spoel deze af met lauw water. Doe een paar druppels reinigingsgel op je beugel. Poets deze vervolgens schoon met een tandenborstel en spoel je prothese of beugel goed af met lauw water. Dit doe je bij elke poetsbeurt. Eventueel kan je dit ook doen met gewone handzeep. Spoel hem altijd even af als je hem tussendoor uit doet.
Wat doe ik als ik pijn heb of als de beugel niet meer goed zit?
In het begin kan je spierpijn krijgen, en je tanden en kiezen kunnen gevoelig worden. Een paracetamol helpt meestal goed. Als je na deze eerste gewenningsperiode pijn krijgt of twijfelt of de beugel nog wel goed zit, neem dan even contact met ons op.
Wij kunnen je dan vertellen wat je kan doen of een afspraak met je maken om je te helpen.

Vlinderbeugel

Wat doet deze beugel?
Dit is eigenlijk geen uitneembare beugel omdat de beugel vast zit met 2 ringen aan de achterste kiezen. De vlinderbeugel wordt ook wel verbredingsbeugel genoemd, deze is bedoeld om de bovenkaak snel te verbreden. Hiervoor moet de beugel 1 tot 2 weken lang dagelijks worden ‘geactiveerd’ door een ouder. Bij het plaatsen van de beugel wordt uitgelegd hoe dit gedaan moet worden. Na de activatie-periode moet deze beugel ongeveer 3 maanden in de mond blijven om een optimale ingroei van het bot te verkrijgen, zodat de bovenkaak na verwijdering van de beugel niet weer smaller zal worden.
Gedurende het activeren kan druk gevoeld worden op de brug van de neus of bij de boventanden. Na enkele dagen ontstaat er mogelijk een ruimte tussen de middelste voortanden. Deze ruimte kan heel breed worden en plotseling ontstaan. De spleet verdwijnt meestal vanzelf in de komende weken, omdat het weefsel tussen de tanden deze weer naar elkaar toe trekt. Het lijkt dan of al het resultaat verloren is, maar de kaak blijft wel op breedte.
Hoe activeer ik deze beugel?
Hoe en hoe vaak je deze beugel moet activeren leggen we uiteraard goed uit als de beugel geplaatst wordt, daarom vragen wij de ouder die dit zal gaan doen bij de afspraak aanwezig te zijn. De beugel wordt geactiveerd door het sleuteltje in het gaatje naar beneden en naar achteren te duwen totdat er een nieuw gaatje verschijnt. Verwijder het sleuteltje door deze in de richting van de tong/keel te duwen.
Hoe vaak moet ik op controle komen?
Tijdens de actieve periode kom je 1 keer per week op controle. Als de beugel niet meer hoeft te worden geactiveerd, volgt er een stabilisatie periode van circa 3 maanden. Tijdens deze periode hoef je niet op controle te komen.
Na de stabilisatie periode volgt er een afspraak om de beugel te verwijderen.
Hoe houd ik deze beugel schoon?
Anders dan ‘echte’ uitneembare beugels moet deze beugel in de mond worden gepoetst met een tandenborstel en tandpasta, het is belangrijk dit heel zorgvuldig te doen. Als de beugel is geplaatst vertellen we hoe je dit het beste kan doen.
Wat doe ik als ik pijn heb of als de beugel niet meer goed zit?
Als je pijn hebt of twijfelt of je beugel nog wel goed zit, bel dan even met ons, dan kunnen wij je vertellen wat je kan doen of een afspraak maken om je te helpen.

Expansieplaat

Wat doet deze beugel?
De expansieplaat is een uitneembare plaatbeugel die wordt gebruikt om je bovenkaak te verbreden.
Het is een plastic beugel met een schroef in het midden die 2 keer per week een slag aangedraaid moet worden zodat je bovenkaak verbreedt.
Wanneer draag ik deze beugel?
Je draagt deze beugel de eerste periode 24 uur per dag. Je kan de beugel niet dragen tijdens contactsporten, en ook bij het tandenpoetsen moet de beugel uit. De orthodontist vertelt je wanneer je de beugel minder mag gaan dragen, en hoeveel uur per dag je de beugel dan moet gaan dragen..
Hoe vaak moet ik op controle komen?
Gemiddeld kom je 1 keer in de 6 weken op controle.
Hoe houd ik deze beugel schoon?
Wij adviseren voor het schoonhouden van de beugel Ultradent prothesereiniger van het Kruidvat. Neem de beugel uit je mond en spoel deze af met lauw water. Doe een paar druppels reinigingsgel op je beugel. Poets deze vervolgens schoon met een tandenborstel en spoel je prothese of beugel goed af met lauw water. Dit doe je bij elke poetsbeurt. Eventueel kan je dit ook doen met gewone handzeep. Spoel hem altijd even af als je hem tussendoor uit doet.
Wat doe ik als ik pijn heb of als de beugel niet meer goed zit?
Als je pijn hebt of eraan twijfelt of je beugel nog wel goed zit, bel dan even met ons, dan kunnen wij je vertellen wat je kan doen of een afspraak maken om je te helpen.

Opbeetplaat

Wat doet deze beugel?
De opbeet plaat voor diepe beet is een uitneembare beugel die meestal alleen wordt gemaakt voor de bovenkaak. De opbeet plaat dient ervoor om de diepe beet (verticale overlapping) van je boventanden over je ondertanden eruit te halen.  Daarnaast kan de opbeet plaat gebruikt worden ter bescherming van de slotjesbeugel in de onderkaak. Deze beugel bestaat uit een gekleurd plaatje van plastic dat tegen je gehemelte aan de binnenkant van je tanden zit.
Wanneer draag ik deze beugel?
Je draagt deze beugel dag en nacht, dus ook met eten. Bij contactsporten en tanden poetsen doe je de beugel uit.
Hoe vaak moet ik op controle komen?
Gemiddeld kom je 1 keer in de 6 weken op controle.
Hoe houd ik deze beugel schoon?
Wij adviseren voor het schoonhouden van de beugel Ultradent prothesereiniger van het Kruidvat. Neem de beugel uit je mond en spoel deze af met lauw water. Doe een paar druppels reinigingsgel op je beugel. Poets deze vervolgens schoon met een tandenborstel en spoel je prothese of beugel goed af met lauw water. Dit doe je bij elke poetsbeurt. Eventueel kan je dit ook doen met gewone handzeep.
Wat doe ik als ik pijn heb of als de beugel niet meer goed zit?
Al je pijn hebt of twijfelt of je beugel nog wel goed zit, bel dan even met ons, dan kunnen wij je vertellen wat je kan doen of een afspraak maken om je te helpen.

Retentieplaat

Wat doet deze beugel?
De retentieplaat zorgt ervoor dat de tanden en kiezen na de behandeling in de juiste stand blijven staan.
Wanneer draag ik deze beugel?
Deze beugel wordt ’s nachts gedragen.
Hoe houd ik deze beugel schoon?
Wij adviseren voor het schoonhouden van de beugel Ultradent prothesereiniger van het Kruidvat. Neem de beugel uit je mond en spoel deze af met lauw water. Doe een paar druppels reinigingsgel op je beugel. Poets deze vervolgens schoon met een tandenborstel en spoel je prothese of beugel goed af met lauw water. Dit doe je bij elke poetsbeurt. Eventueel kan je dit ook doen met gewone handzeep.
Wat doe ik als ik pijn heb of als de beugel niet meer goed zit?
Al je pijn hebt of twijfelt of je beugel nog wel goed zit, bel dan even met ons, dan kunnen wij je vertellen wat je kan doen of een afspraak maken om je te helpen.

Vaste apparatuur

Hoe werkt deze beugel?
Een vaste beugel, ook wel ‘slotjesbeugel’ genoemd, bestaat uit slotjes die op je tanden en kiezen worden geplakt. De slotjes worden met een soort witte cement, composiet, op de tanden geplakt. Door de slotjes wordt een metalen draad gespannen, deze draad doet het eigenlijke werk om de tanden en kiezen in de gewenste positie te krijgen.
Wij werken met zelfligerende brackets van Damon. Bij deze brackets worden er geen elastiekjes gebruikt om de draad op zijn plaats te houden, maar de bracket heeft een klepje dat open en dicht geschoven kan worden.
Heb ik last van deze beugel?
Als de beugel net is geplaatst kan je tot 3 dagen last hebben van heel gevoelige tanden en kiezen, en daar soms zelfs wat hoofdpijn van hebben. Ook moet de mond wennen aan al het ijzer in de mond. Voor het eerste helpt het meestal afdoende om paracetamol te slikken, voor het tweede krijg je van ons een staafje was mee.
Hiervan kan je een klein bolletje doen op de bracket waar je last van hebt, dit maakt het wat gladder en maakt de gewenningsperiode wat comfortabeler.
Gelukkig valt het meestal erg mee hoeveel last je hebt, en vaak ben je binnen een week al zo gewend dat je af en toe al vergeet dat je een beugel hebt!
Hoe vaak moet ik op controle komen?
Gemiddeld kom je 1 keer in de 6 weken op controle. Tijdens een controle wordt er meestal onder of boven een nieuwe draad geplaatst, soms wordt de draad wat aangepast en soms wordt er een slotje opnieuw geplaatst of worden er slotjes bijgeplaatst. De controles gebeuren altijd onder toezicht van de orthodontist, een enkele keer kan de assistente alleen de behandeling doen, maar de orthodontist is altijd aanwezig.
Gedurende de behandeling worden er ook nog een keer röntgenfoto’s gemaakt, om zo ook de inwendige ontwikkeling van het gebit te volgen.
Hoe houd ik deze beugel schoon?
Het schoonhouden van de tanden en kiezen is met een slotjesbeugel best lastig. Poets 3 keer per dag je gebit en je beugel, 2 keer een uitgebreide poetsbeurt van 5 minuten. De 3e keer mag het eventueel best wat korter. Poets altijd met een fluoridetandpasta, voor je gebit is het heel goed om 3 keer per dag een fluoride moment te hebben!
Volg bij het poetsen goed de instructie op die we na het plaatsen van de beugel hebben gegeven. We geven je ook een geheugensteuntje mee in de vorm van een poetsfolder, die je ook hier, op onze facebookpagina, kan bekijken.
Wat doe ik als ik pijn heb of als de beugel niet meer goed zit?
Als je pijn hebt of je twijfelt of je beugel nog wel goed zit, neem dan even contact met ons op, dan kunnen wij je vertellen wat je kan doen of een afspraak maken om je te helpen. Als er een slotje los zit of er is wat anders kapot aan je beugel, verzoeken we je altijd te bellen, ook als je dezelfde of de volgende dag al een afspraak hebt staan.
Er is in principe tijdens een controle geen tijd om een slotje opnieuw te plaatsen, dus soms is het dan nodig een extra afspraak te maken. Als onze agenda het wel toelaat, proberen we altijd de controle en de reparatie te combineren door wat extra tijd in te plannen.
Spelregels voor een vlotte behandeling

Als je de onderstaande regels goed opvolgt, verloopt je behandeling soepel en daardoor vaak ook sneller!

  • Geen kauwgom, kleverig of hard snoep eten (bijv. toffees of lolly’s).
  • Geen harde dingen eten. Snijd bijvoorbeeld appels en stokbrood in kleine stukjes dan is het geen probleem.
  • Cola en andere frisdranken zijn heel erg slecht voor je tanden en kiezen, omdat er veel suiker in zit en het heel zuur is. Drink frisdrank, maar ook appelsap, ice tea etc. daarom met mate! Het is overigens een fabeltje dat frisdrank de lijm van de brackets oplost, het is gewoon slecht voor je gebit. Het tast je glazuur aan waardoor er snel gaatjes kunnen ontstaan, dit is ook zo als je geen beugel draagt!
  • Altijd bellen als er wat kapot is!
  • Goed poetsen, als de mondhygiëne optimaal is verloopt de behandeling ook sneller.
  • Je afspraken nakomen.
  • Onze instructies, bijvoorbeeld bij het dragen van elastieken, goed en trouw opvolgen.

Op deze manier draag je zelf positief bij aan een prettige en voorspoedige behandeling en een mooi resultaat!!

 

Invisalign

Behandeling met Invisalign, de “onzichtbare beugel”
Invisalign is een nieuwe techniek om het gebit bij volwassenen te reguleren. Met behulp van vrijwel onzichtbare aligners (hoesjes die over de tanden en kiezen klikken) wordt de gebitsafwijking gecorrigeerd.

Hoe ziet een Invisalign aligner er uit?
De aligner is gemaakt van doorzichtig kunststof en heeft precies de afmetingen van de tanden en kiezen, waardoor het nauwelijks voelbaar is in de mond.
De Invisalign behandeling
Voor een orthodontische behandeling met Invisalign wordt er eerst een digitale scan gemaakt van het gebit. Tevens worden röntgenopnamen en foto’s van het gebit en van het gezicht gemaakt. Onze orthodontist maakt een gedetailleerd behandelplan en dit alles wordt vervolgens verstuurd naar Align Technology in Californië.
Hier wordt, in overleg met onze orthodontist, de gehele behandeling gepland. Na onze goedkeuring worden de aligners geproduceerd en naar ons opgestuurd.
Op sommige tanden of kiezen moeten er door ons eerst kleine, tandkleurige, extensies worden geplakt die er voor zorgen dat de aligners goed houvast hebben en die de gewenste bewegingen goed laten uitvoeren. Hierna zullen wij de eerste aligner bij u plaatsen en uitleg geven over het gebruik van de aligners.
De behandeling is vrijwel pijnloos, de eerste dagen na het plaatsen van een nieuwe aligner kunnen de tanden wel enigszins gevoelig zijn. De gemiddelde behandelduur is 9-18 maanden, maar afhankelijk van de ernst van de afwijking kan de behandeling ook langer zijn.
Het dragen van de aligners
De aligners moeten dag en nacht gedragen worden. De aligner oefent daardoor voortdurend druk uit op de tanden en kiezen zodat de verplaatsing voorspoedig kan verlopen. Met eten en tandenpoetsen kan de Aligner worden uitgenomen. Hierdoor blijkt een invisalign® behandeling in de praktijk erg comfortabel.
Elke tien dagen plaatst u nieuwe aligners, en zo wordt beetje bij beetje toegewerkt naar het gewenste resultaat. Elke 8 tot 12 weken komt u voor een controle afspraak waarbij er soms ook kleine aanpassingen worden gedaan.
Kan Invisalign altijd worden gebruikt?
Invisalign is zeer geschikt voor volwassenen en tieners vanaf 15 jaar. Hoewel Invisalign ook zijn beperkingen kent, is het in de meeste gevallen mogelijk om succesvol te behandelen met dit zeer comfortabele systeem. Tijdens een intake consult kan de orthodontist u al vertellen of het voor u een optie kan zijn.
Is een behandeling met Invisalign duurder?
Doordat het productieproces bij Align Technology geavanceerd is en van zeer hoog niveau, zijn de kosten hoger dan bij een orthodontische behandeling die met een vaste beugel wordt uitgevoerd. Maar daar krijg je dan ook wel veel voor terug!

 

Ortho Soestdijk is ook actief op Facebook! Like onze pagina voor allerlei updates omtrent onze praktijk. Klik hier