Werkwijze

Werkwijze: Inschrijven, bespreken, behandelen

Een orthodontische behandeling begint met een eerste consult bij de orthodontist.
Als het consult voor een minderjarige is, willen we graag dat er ook een ouder of verzorger bij aanwezig is. Tijdens deze eerste kennismaking bekijkt de orthodontist het gebit, en beoordeelt de stand van de kaken en tanden. Vervolgens worden de mogelijkheden, wensen en verwachtingen besproken.
Om dit eerste consult in te plannen hebben wij eerst diverse gegevens nodig, bij voorkeur geeft u deze door via de pagina inschrijven hier op de website. U krijgt dan nog dezelfde of de volgende werkdag een uitnodiging voor deze afspraak.
Afspraken voor een eerste consult worden bij ons in de regel gepland tussen 9 en 10 uur ’s morgens. Als de geplande datum u niet schikt kunt u uiteraard de afspraak verzetten.
Lukt het inschrijven via de website niet? Dan kan dit ook telefonisch op ons nummer 035 6025728.

Na het inplannen van de afspraak wordt er een mail gestuurd met de uitnodiging. Hierin worden datum en tijd van de afspraak bevestigd, en leest u wat eerste praktische informatie over het eerste consult en onze praktijk. Bovendien bevat deze brief ook een link naar een online vragenformulier met diverse vragen ten behoeve van de orthodontische behandeling. Het is fijn als dit wordt ingevuld en afgerond voor de afspraak.
Als zorgverlener zijn wij verplicht om van al onze patiënten een legitimatiebewijs te registreren, ook van minderjarigen. Daarom vragen we bij deze eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te brengen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs), zodat wij dit bij de balie kunnen vastleggen.
Soms is het niet zinvol direct te starten, bijvoorbeeld omdat de wisseling nog niet voltooid is, er wordt dan afgesproken op welke termijn we opnieuw een consult inplannen. Als de behandeling wel meteen gestart kan worden, ontvangt u een indicatieve kostenbegroting voor de voorgestelde behandeling. Als u hiermee akkoord bent kunnen we afspraken gaan maken voor het vervolg.

 

Het doel van deze afspraak is om alle informatie te verzamelen over het gebit. We maken gewone foto’s van het gezicht en van het gebit. En er worden 2 röntgenfoto’s gemaakt, een van de zijkant van het gezicht en een overzichtsfoto van de kaak. Verder wordt er met behulp van een scan van de mond een digitaal gebitsmodel gemaakt.

De orthodontist bestudeert de resultaten van de foto’s, röntgenfoto’s en scan en stelt het officiële behandelplan op. Bij een volgende afspraak worden de details hierover toegelicht, en worden de risico’s, eventuele beperkingen of alternatieve behandelingen besproken.
Als het om de behandeling van een minderjarige gaat is het nodig dat hier ook een ouder bij aanwezig is. Uiteraard is er tijdens deze afspraak ook ruimte voor het stellen van uw vragen. Als alles voor u duidelijk is en u akkoord bent met het definitieve behandelplan, worden de afspraken voor het plaatsen van de beugel gemaakt.
Soms is het bij het eerste consult al helemaal duidelijk wat de beste beugel is voor u of voor uw kind. In dat geval is het soms mogelijk om de afspraak voor het bespreken van het behandelplan te combineren met het plaatsen van de beugel. Uiteraard alleen als u daarmee instemt!

Voor een uitneembare beugel is er een beetregistratie nodig. Deze wordt meestal gemaakt tijdens het uitgebreide onderzoek, dit gebeurt door het bijten in een plaatje was. De beugel wordt vervolgens gemaakt in ons tandtechnisch laboratorium en zal ongeveer twee weken later geplaatst kunnen worden. We willen dan graag dat er een ouder mee komt voor de uitleg. Bij een vaste beugel wordt er een lange afspraak gepland om de slotjes (brackets) te plaatsen. De slotjes worden geplaatst door de orthodontist, de voorbereiding en de afwerking worden door de assistente gedaan. Als de beugel is geplaatst wordt er een uitgebreide uitleg over de omgang met de beugel en poetsinstructie gegeven. Alle informatie die we dan geven staat ook in de folder die we meegeven, zo kan thuis alles nog even rustig worden nagelezen en later ook altijd nog even worden geraadpleegd. Deze informatie is ook te vinden op onze pagina beugels.

Gemiddeld elke zes weken wordt er een controle gedaan. Om de rust op de behandelzaal te bewaren is het niet de bedoeling dat ouders of andere begeleiders meekomen. In verband met het coronavirus is dit bovendien nu niet toegestaan, en vragen we zelfs om zoveel mogelijk niet in de praktijk te zijn als je zelf geen afspraak hebt. Dus als u uw kind moet brengen dan moeten we u helaas vragen bijvoorbeeld in de auto te wachten tot uw kind klaar is.
Heeft u als ouder vragen dan verzoeken we u ons te bellen, vaak kan er veel al telefonisch worden opgelost en indien gewenst of noodzakelijk kan er dan eventueel een afspraak worden ingepland voor een consult met de orthodontist. Indien er van ons uit bijzonderheden zijn omtrent de behandeling zorgen wij ervoor dat wij u daarvan op de hoogte stellen. Als er van ons uit behoefte is dat u bij de volgende controle aanwezig bent, dan vragen wij uw kind dit aan u door te geven.
Bij een uitneembare beugel wordt er gekeken of de beugel nog goed past en of de beugel goed wordt gedragen. Indien nodig wordt de beugel aangepast, dit wordt meestal in het laboratorium gedaan, de beugel is dan na een paar dagen weer bij ons in de praktijk.
Bij een vaste beugel varieert het wat er wordt gedaan, er wordt bijvoorbeeld een nieuwe draad geplaatst of er wordt een bracket opnieuw geplakt. Zo wordt er stap voor stap toe gewerkt naar het gewenste resultaat. Wat er gedaan moet worden wordt altijd bepaald door de orthodontist, en meestal uitgevoerd door de assistente onder toezicht van de orthodontist.

 

Het is belangrijk om de afspraken na te komen, de gegeven instructies goed op te volgen en te zorgen voor een goede mondhygiëne. Dit bevordert een vlot en goed verloop van de behandeling. Als er sprake is van pijn of er lijkt iets kapot te zijn aan de beugel kan je hier lezen wat te doen. Gaat de beugel kapot vlak voor een afspraak, dan vinden we het fijn als dat even door wordt gegeven, ook al is de afspraak nog dezelfde dag. We kunnen er dan rekening mee houden in onze planning. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen als je nog meer wilt weten. Uiteraard helpen we ook altijd graag via telefoon, mail of Whatsapp.

Als het gewenste resultaat is bereikt, kunnen de slotjes worden verwijderd. Aan de achterkant van de boven- en ondertanden wordt er een draadje, de spalk, geplaatst. Deze spalken zorgen ervoor dat het mooie resultaat ook behouden blijft! Ter ondersteuning van de spalk wordt er ook een nachtbeugel gemaakt. Dit is een dun doorzichtig hoesje dat over het bovengebit geplaatst wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat de nachtbeugel een wezenlijke bijdrage levert aan het beter stabiliseren van het behaalde resultaat. Het eerste jaar nadat de beugel is verwijderd moet deze beugel elke nacht gedragen worden, daarna kan dit afgebouwd worden naar 2 tot 3 keer per week.
De spalken blijven in principe het hele leven zitten. Als er een spalk los gaat, adviseren we om altijd zo snel mogelijk contact op te nemen om de spalk weer vast te laten zetten. Als de spalk los blijft zitten kunnen de tanden weer scheef gaan staan, en dat kan meestal alleen weer worden gecorrigeerd met het opnieuw plaatsen van een beugel. Reparaties aan een spalk worden berekend volgens de NZA-tarieven.

Ortho Soestdijk is ook actief op Facebook! Like onze pagina voor allerlei updates omtrent onze praktijk. Klik hier